Vel­færds­sta­tens be­græns­ning

BT - - DEBAT -

Når skat­tekil­der­ne er ved at væ­re udtøm­te, er stærkt forvri­den­de, og det er­fa­rings­mæs­sigt er svært at fi nde på nye be­skat­nings­mu­lig­he­der, er der vel næp­pe an­den løs­ning, end at det off ent­li­ge for­brug og ind­kom­stover­førs­ler­ne ge­ne­relt bør be­græn­ses. (...) Med udtøm­te skat­tekil­der tru­er vel­færds­sta­tens skak­mat.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.