28- årig til­talt for drab på hu­stru

BT - - NYHEDER -

SAT­TE ILD TIL LI­GET

En 28- årig mand fra Vej­en er ble­vet til­talt for at ha­ve dræbt sin 29- åri­ge hu­stru i ok­to­ber sid­ste år.

Det op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti. Po­li­ti­et me­ner, at man­den har kvalt kvin­den og eft er­føl­gen­de sat ild til li­get på ba­de­væ­rel­set i par­rets lej­lig­hed.

Han er der­for til­talt for bå­de mand­drab og usøm­me­lig om­gang med lig, li­ge­som han er til­talt for at ha­ve for­voldt en il­de­brand.

Den 28- åri­ge blev an­holdt 22. ok­to­ber - sam­me dag som po­li­ti­et me­ner, at dra­bet har fun­det sted. Han har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den.

Straff esa­gen be­gyn­der i Ret­ten i Es­b­jerg 17. sep­tem­ber, og der for­ven­tes at fal­de dom i sa­gen 11 da­ge se­ne­re. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.