Slan­ge krøb selv ind på toilet

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MYSTE­RI­UM LØST

Et af ugens store myste­ri­er har væ­ret, hvor­dan en 70- 80 cm lang korns­nog tirs­dag end­te på et kun­de­toilet hos Føtex på Vester­bro i København.

Nu har slan­gens ejer meldt sig, og der­med kan pus­le­spil­lets sid­ste brik­ker læg­ges. Hidtil har det væ­ret op­fat­tel­sen, at slan­gen blev ef­ter­ladt på toilet­tet, men den te­o­ri blev afl ivet, da eje­ren for­tal­te hi­sto­ri­en.

Umid­del­bart eft er tirs­da­gens fund blev

Korns­no­gen El­len var selv krø­bet ind på kun­de­toilet­tet. Ar­kiv­fo­to: Iris sno­gen afl eve­ret hos Dy­re­vær­net i Rø­d­ov­re, der eft er­føl­gen­de eft er­ly­ste eje­ren, som man gør i den slags sa­ger. Eje­ren re­a­ge­re­de eft er nog­le da­ge.

» Vi har få­et at vi­de, at slan­gen hed­der El­len. Hun er afh en­tet her til for­mid­dag. Da eje­ren er ude at rej­se, blev El­len hen­tet af en an­den. Hun er nu hjem­me igen, « sag­de di­rek­tør Sig­ne Sehested Lund fra Dy­re­vær­net i går.

El­len bor i sam­me ejen­dom som Føtex, så hun er krø­bet fra lej­lig­he­den til bu­tik­kens kun­de­toilet.

» El­len har væ­ret væk i 14 da­ge, så hun har på en el­ler an­den må­de for­vil­det sig væk fra lej­lig­he­den, « si­ger Sig­ne Sehested Lund og for­tæl­ler, at slan­gen er født i 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.