’’

BT - - NYHEDER -

I bag­klog­ska­bens lys skul­le vi ha­ve tænkt me­re over, hvor­dan vi end­nu me­re ty de­ligt kun­ne mar­ke­re det po­li­ti­ske stå­sted, som vi un­der min le­del­se øn­ske­de at ha­ve. For ek­sem­pel det mil­jø­ven­li­ge, det grøn­ne

Tidl. kon­ser­va­tiv for­mand Lars Bar­fo­ed i Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.