Ha­ck­e­de sig til la­ve­re fra­vær

BT - - NYHEDER -

18 sko­le­e­le­ver fra Aal­borg Han­dels­sko­le er sig­tet for at ha­ve ha­ck­et sig til et la­ve­re fra­vær fra ti­mer­ne på ung­doms­ud­dan­nel­sen, skri­ver tv2. dk. Ele­ver­ne er i al­ders­grup­pen 17 til 23 år, og der er ta­le om en sig­tel­se mod fem pi­ger og 13 dren­ge. Ele­ver­ne skal al­le sam­men for ret­ten 12.- 13. au­gust. Ankla­ge­myn­dig­he­den vil kræ­ve be­tin­ge­de straff e, skri­ver tv2. dk, der har talt med di­rek­tør Poul Bak Søe Jeppesen fra Aal­borg Han­dels­sko­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.