Ping­vi­ner­ne yng­ler i Oden­se

BT - - NYHEDER -

Det måt­te jo ske med den kul­de, der har her­sket den­ne som­mer. . . Oden­se Zoo med­del­er, at der er gang i den hos ha­vens ping­vi­ner. Fem æsel­ping­vin- unger har set da­gens lys i Zoos ping­vi­nan­læg, mens fi re kon­gepi­ng­vin- unger sta­dig la­der ven­te på sig lidt end­nu. Det for­ven­tes, at de små nye kon­gepi­ng­vi­ner ar­bej­der sig ud af æg­ge­ne midt i au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.