An­holdt for 56 ind­brud

BT - - NYHEDER -

Tre mænd i al­de­ren 1922 år, der mistænk­tes for at stå bag en lang ræk­ke or­ga­ni­se­re­de ind­brud­sty­ve­ri­er på det me­ste af Sjæl­land, er ble­vet an­holdt af det sjæl­land­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de Task For­ce Ind­brud ( TFI). De tre mænd fra Kø­ben­havns­om­rå­det sid­der va­re­tægts­fængs­let og mistæn­kes for at ha­ve be­gå­et i alt 56 ind­brud i pri­va­te hjem på Sjæl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.