’’

BT - - NYHEDER -

Den sam­me mand på det sam­me sted. Po­li­ti­et gjor­de ik­ke sit job

Skreg en de­mon­strant, da Jerus­a­lems po­li­ti­chef i

går holdt pres­se­mø­de

» Det her er en skænd­sel for po­li­ti­et, « skreg en de­mon­strant, mens Jerus­a­lems po­li­ti­chef Mos­he Edry tal­te ved en tv- trans­mit­te­ret nyheds­kon­fe­ren­ce ef­ter an­gre­bet, hvor og­så pre­mi­er­mi­ni­ster Be­ny­a­min Ne­ta­ny­a­hu tal­te.

» Den sam­me mand på det sam­me sted. Po­li­ti­et gjor­de ik­ke sit job, « fort­sat­te de­mon­stran­ten.

Ti år bag tram­mer

I 2005 an­greb ger­nings­man­den Yis­hai Shlis­sel nem­lig Gay Pri­de på næ­sten præ­cis det sam­me sted og stak tre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.