’’

BT - - NYHEDER - Ju­dith Andersen Sø­ren­sen

Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at et by­råd skal be­stem­me, om de­res bor­ge­re skal ha­ve mu­lig­he­den for at bli­ve genop­li­vet el­ler ej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.