Det me­ner de æl­dre

BT - - NYHEDER -

Flem­m­ing Ni­el­sen, 62 år, Val­by:

Selv­føl­ge­lig bør der væ­re hjer­testar­te­re på al­le ple­je­hjem. Det kan slet ik­ke dis­ku­te­res - og­så for per­so­na­lets og gæ­sters skyld. Hvis jeg selv bo­e­de på ple­je­hjem uden en hjer­testar­ter, vil­le jeg for­sø­ge at pro­teste­re over det. Der skal væ­re hjer­testar­te­re på ple­je­hjem. Det er en me­get for­fejl­et dis­kus­sion, der er kom­met, hvor nog­le tror, at man træ­der æl­dre over tæ­er­ne ved at ha­ve en hjer­testar­ter hæn­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.