Le­der si­de 4

BT - - NYHEDER -

Lin­dy Ek­mann, 62 år, Ag­ger:

Ja, hvis hjer­testar­te­ren er der, har man mu­lig­he­den for at bru­ge den. Så man skal ha­ve til­bud­det. Jeg er selv aku­t­hjæl­per, så jeg går selv­føl­ge­lig ind for, at man skal red­de liv, hvis man kan. Jeg hå­ber al­drig, jeg får brug for en hjer­testar­ter, men der er fi­ne ek­semp­ler på men­ne­sker, der har få­et et godt liv ef­ter en genop­liv­ning. Jeg vil­le klart ha­ve det bedst, hvis der var en hjer­testar­ter, hvis jeg bo­e­de på ple­je­hjem. Ja, der skal væ­re hjer­testar­te­re til nød­si­tu­a­tio­ner på ple­je­hjem­me­ne, for man skal selv­føl­ge­lig ik­ke ba­re la­de men­ne­sker, der vil leve, dø. Det er helt for­fær­de­ligt, at men­ne­sker i de­res sid­ste tid skal ud­sæt­tes for ik­ke at kun­ne få den hjælp, de har brug for. Jeg vil­le ha­ve det for­fær­de­ligt, hvis ik­ke mu­lig­he­den var til ste­de, hvis jeg bo­e­de på ple­je­hjem. Jeg vil­le jo nok ik­ke un­der­sø­ge, om der var én, men det skal væ­re et til­bud, man får.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.