Vind fe­de præ­mi­er med BT’s fo­to­kon­kur­ren­ce

BT - - NYHEDER -

Kir­sten Bo­gadót­tir, Mig og min hund på top­pen af ud­sigts­punk­tet Klakk nær Klaks­vik på Færø­er­ne, med en fan­ta­stisk ud­sigt i juli 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.