Små ban­ker sco­rer på ind­lånskrig

BT - - NYHEDER -

Det sven­ske hof har lagt pres på et tra­fik­sel­skab og få­et fjer­net en pla­kat med ord­ly­den ’ Se, hvor kon­gen var ut­ro’.

Fo­to: Ma­rie Hald

To små ban­ker har suc­ces med at gå på kun­de­fangst hos stør­re ban­ker ved at til­by­de for­del­ag­ti­ge ren­ter. Det er San­tan­der og Ikea- eje­de Ika­no Bank, som ved at til­by­de 1 pro­cent i ind­låns­ren­te nu får en fl ot vækst i pri­va­te ind­lån­skun­der. Det skri­ver Bør­sen. San­tan­der har pas­se­ret fem mil­li­ar­der kro­ner i ind­lån, og Ika­no Bank nær­mer sig 1,4 mil­li­ard kro­ner. Især San­tan­der er vok­set kraft igt si­den in­tro­duk­tio­nen i 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.