Fa­ce­book tæ­ver Twit­ter

BT - - NYHEDER -

Bå­de Fa­ce­book og Twit­ter send­te regn­ska­ber på ga­den i den­ne uge. Og her bli­ver Twit­ter pryg­let blå og gul på samt­li­ge pa­ra­me­tre. Fa­ce­book er 13 gan­ge stør­re og vok­ser mar­kant hur­ti­ge­re end sin kon­kur­rent. Fa­ce­book har over 20 pct. af jor­dens be­folk­ning i stal­den. Hos Twit­ter lig­ger kun­de­ba­sen på om­kring 300 mio. bru­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.