Re­a­li­tykar­ri­e­ren

BT - - KULTUR - Pe­ter Pe­dal: På even­ty r..

3. Fe­lix J. fe­at. Jas­mi­ne T.

Ain ´ t no­bo­dy ( loves me bet­ter)

Den 26- åri­ge Sy Lee har brugt sin re­a­li­ty­tid til at op­byg­ge et per­son­ligt brand, som han bru­ger i sin nye kar­ri­e­re som ce­le­bri­tyblog­ger og per­son­lig træ­ner. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

» Det var sær­ligt ef­ter ’ Di­va­er­ne...’, at jeg for al­vor var ble­vet kendt, « si­ger Sy Lee om sin del­ta­gel­se i før­ste sæ­son af ’ Di­va­er i jung­len’. Ef­ter­føl­gen­de har Sy Lee kun med­vir­ket i for­skel­li­ge ting, som ven­nen Gu­stav har la­vet på tv. Fo­to: Gud­mund Thai/

Sy Le­es re­a­li­ty- og tv- de­but var før­ste sæ­son af TV3- pro­gram­met ’ Fri­stet - hvor langt vil du gå?’ i 2011, hvor en flok un­ge sing­ler kon­kur­re­re­de om en stor pen­ge­pul­je i en villa i Tyr­ki­et og med Adam Du­vå Hall som vært. Fo­to: TV3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.