Su­baru Le­ga­cys afl øser er klar i kulis­sen

BT - - BILER -

Det ja­pan­ske ni­che­mær­ke Su­baru, hvor fi re­hjul­s­træk og boxer­motor er uad­skil­le­li­ge føl­ge­s­ven­de, lan­ce­rer i ok­to­ber sta­tionca­ren Le­ga­cys afl øser. Nav­net er Le­vorg, afl edt af Le­ga­cy Re­vo­lu­tion Touring, og den skal kon­kur­re­re med bl. a. Au­di A4 Avant, BMW 3- se­rie Touring, Mer­ce­des C- Klas­se sta­tioncar og Vol­vo V60. Den 469 cm lange ja­pa­ner har et ba­ga­ge­rum på 522 li­ter, så her mar­ke­rer den sig po­si­tivt. Den 1,6 li­ters ben­zin­mo­tor med 170 tur­bo­he­ste er helt ny­ud­vik­let. Stan­dard er Su­barus Li­ne­ar­tro­nic- au­to­mat­gear, der i prin­cip­pet er trin­løst men dog med seks trin ved kraft ig ac­ce­le­ra­tion. Le­vorg- pri­ser­ne be­gyn­der ved 454.900 kr. mor­ten

Ny og spor­ty sta­tioncar, Su­baru Le­vorg. Her fo­to­gra­fe­ret ved Øre­sunds­bro­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.