Fer­ra­ri 488 som ro­ad­ster

BT - - BILER -

Den måt­te jo - hel­dig­vis - kom­me: Den top­lø­se ud­ga­ve af Fer­ra­ri 458- afl øse­ren 488 GTB. Ita­li­e­ner­ne har net­op fri­gi­vet de før­ste fo­tos af 488 Spi­der, og den er li­ge så smuk og fa­sci­ne­ren­de som den luk­ke­de GTB. Mo­to­ren er den sam­me, alt­så en V8’ er med 670 tur­bo­he­ste. Iføl­ge Fer­ra­ri ve­jer Spi­der 50 ki­lo me­re end GTB, men ac­ce­le­ra­tio­nen 0- 100 km/ t er den sam­me, nem­lig tre se­kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.