Ra­bat ved til­valg af sik­ker­heds­ud­styr

BT - - BILER - Ek­stra sik­ker­hed = for­sik­rings- ra­bat.

Sam­men med for­sik­rings­sel­ska­bet Co­dan gi­ver Toy­o­ta kø­ber­ne 10 pro­cents ra­bat på for­sik­rings­præ­mi­en, hvis man kø­ber en ny mo­del med Toy­o­tas sik­ker­heds­pak­ke kal­det Sa­fe­ty Sen­se. Pak­ken fås til Ay­go, Ya­ris, Auris og Aven­sis og in­de­hol­der bl. a. en au­to­ma­tisk nød­brem­se kal­det Pre- Collision Sy­stem. Til Ay­go er mer­pri­sen for Sa­fe­ty Sen­se 4.995 kr. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.