Ci­troën og Peu­geot med po­si­ti­ve tal

BT - - BILER - PSA- kon­cer­nen stormer frem.

Fran­ske PSA - Ci­troën og Peu­geot - er øko­no­misk i klar bed­ring. Net­to- regn­skabs­re­sul­ta­tet for før­ste hal­vår vi­ser et plus på 720 mil­li­o­ner eu­ro ( 5,36 mil­li­ar­der kro­ner), hvil­ket er en mas­siv frem­gang på 762 mio. eu­ro sam­men­lig­net med før­ste hal­vår 2014. Bilsal­get i før­ste hal­vår var godt 1,5 mio., Peu­geot står for 886.638 styk, Ci­troën og DS for re­sten. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.