Curth sik­re­de før­ste Vi­borg- sejr

BT - - SUPERLIGA -

Es­b­jerg var for­an, men tak­ket væ­re to mål på ho­ved­stød af Jep­pe Curth sik­re­de Vi­borg sig op­ryk­ker­nes før­ste sejr i den­ne sæ­son. Al­le­re­de eft er to mi­nut­ters spil kom Es­b­jerg for­an, da Ry­an Laur­sen brød igen­nem i gæ­ster­nes høj­re si­de. Ale­ne med Vi­borg- må­l­mand Pe­ter Fri­is Jen­sen kun­ne Ry­an Laur­sen ha­ve valgt at sky­de selv, men han så fi nt, at Mick van Bu­ren var i bed­re po­si­tion, og hol­læn­de­ren kun­ne let sco­re. Fi­re mi­nut­ter se­ne­re blev det 1- 1 eft er et ind­kast, som Mik­kel Rask for­læn­ge­de til Curth, der umar­ke­ret he­a­de­de bol­den ind til ud­lig­ning.

Før­ste halv­leg bød på fl ere må­l­chan­cer. Tæt­test på var Es­b­jergs Ni­cki Bil­le, der ram­te stol­pen. Eft er et lil­le kvar­ter af an­den halv­leg fi k Vi­borg straff es­park, som Mar­cel Rømer imid­ler­tid mis­brug­te, da Martin Du­brav­ka red­de­de. Men fi re mi­nut­ter se­ne­re faldt kam­pens af­gø­rel­se, da Ser­ges De­blé fandt Chri­stop­her Poul­sen i Vi­borgs ven­stre si­de. In­de på mid­ten nå­e­de Jep­pe Curth frem til ind­læg­get og he­a­de­de bol­den ind bag Du­brav­ka til Vi­borg- sejr. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.