An­dreas Bu­be jub­ler over VM- bil­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AT­LE­TIK Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

An­dreas Bu­be ud­stød­te et sej­rs­brøl eft er 800 me­ter i IAAF Di­a­mond League på Sto­ck­holms gam­le olym­pi­ske sta­dion.

Selv om det ik­ke var ham, der vandt, var an­den­plad­sen i 1,45.78 nem­lig bed­re end en sejr.

Det var 22/ 100 un­der kra­vet til VM 22.- 30. au­gust i Bei­jing. Og kva­li­fi ka­tio­nen kom i den 28- åri­ge Bags­værd- lø­bers sid­ste re­el­le chan­ce.

» Da sta­dions­pe­a­ke­ren med­del­te, at Sve­ri­ges An­dreas Alm­gren ( nr. 4, red.) hav­de lø­bet 1,45.99, var jeg klar over, at min mis­sion var lyk­ke­des. Det var en kæm­pe for­løs­ning, « si­ger en glad An­dreas Bu­be.

» Det var et op­ti­malt løb for mig. Pa­ce var sat til, at An­dreas Alm­gren skul­le slå den sven­ske re­kord på 1,45.45. Skal man lø­be hur­tigt på 800 me­ter, kræ­ver det en ha­re og et felt, og det var der i Sto­ck­holm. Jeg ud­nyt­te­de mu­lig­he­den. «

Gan­ske vist får An­dreas Bu­be to løb me­re - Spartas Co­pen­ha­gen At­hle­ti­cs Ga­mes på ons­dag på Øster­bro Sta­dion og DM 8- 9. au­gust i Aar­hus - in­den DAF ud­ta­ger det en­de­li­ge VM- hold, men han var klar over, at skul­le han un­der 1,46.00, var Di­a­mond League sid­ste udkald.

Tre dan­ske­re klar til VM

An­dreas Bu­be VM- de­bu­te­re­de i 2011, men han var ik­ke med i 2013 i Moskva på grund af en lang­va­rig ska­de.

Ved EM vandt han sen­sa­tio­nelt sølv i 2012 i Hels­inki, og i sit mester­skabs- co­me­ba­ck ved EM i 2014 i Zürich blev det til en fj er­de­plads.

An­dreas Bu­be er klar til VM i Bei­jing.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.