Ni­ba­li vil ha­ve re­van­che i Vu­el­ta a Es­paña

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Vin­cen­zo Ni­ba­li mel­der sig klar til Vu­el­ta­en. Fo­to: Reu­ters

Sid­ste års Tour de Fran­ce­vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, kun­ne ik­ke gen­vin­de lø­bet. Nu vil han hæv­ne sig i Vu­el­ta a Es­paña. Team Asta­na hav­de hå­bet på, at Vin­cen­zo Ni­ba­li kun­ne vin­de Tour de Fran­ce, li­ge­som han gjor­de sid­ste år. Men den 30- åri­ge ita­li­e­ner hav­de pro­ble­mer på før­ste halv­del i årets ud­ga­ve, og han måt­te nø­jes med en fj er­de­plads og en en­kelt eta­pe­sejr i Tour de Fran­ce, der blev vun­det af Chris Froo­me fra Team Sky.

I ste­det sat­ser Vin­cen­zo Ni­ba­li på Vu­el­ta a Es­paña. Det skri­ver Vin­cen­zo Ni­ba­li på sin Twit­ter- pro­fi l.

» Vu­el­ta­en. Jeg er der sam­men med Fa­bio Aru, Mi­kel Lan­da og he­le Asta­na- hol­det. Det bli­ver god un­der­hold­ning for vo­res fans, « skri­ver Vin­cen­zo Ni­ba­li.

Ukendt kap­ta­jn

Det er uklart, hvem der kom­mer til at væ­re hold­kap­ta­jn for Team Asta­na un­der Vu­el­ta­en, men me­get ty­der på, at det bli­ver Vin­cen­zo Ni­ba­li. Sik­kert er det dog ik­ke, for ita­li­en­ske Fa­bio Aru blev num­mer to i årets Giro d’Ita­lia, mens den span­ske ba­sker, Mi­kel Lan­da, blev num­mer tre. In­gen af dem delt­og i årets Tour de Fran­ce, hvor Jakob Fuglsang til gen­gæld var med. Han stil­ler til gen­gæld for­ment­lig ik­ke op i årets Vu­el­ta.

Vin­cen­zo Ni­ba­li vandt Vu­el­ta a Es­paña tilbage i 2010. Årets Vu­el­ta kø­res fra 22. au­gust til 13. sep­tem­ber. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.