NFL- stjerne sco­rer en halv mil­li­ard

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er lange for­hand­lin­ger har Se­att­le Sea­hawks og Rus­sell Wil­son for­læn­get sam­ar­bej­det. Det kom­mer til at ko­ste NFL­klub­ben ialt 87,6 mil­li­o­ner dol­lars ( 595 mil­li­o­ner kr.) over de næ­ste fi re år. Den 26- åri­ge quar­ter­ba­ck var i 2013 med til at vin­de Su­per Bowl- fi na­len mod Den­ver Bron­cos, li­ge­som han var med i sid­ste års fi na­le mod New Eng­land Pa­tri­ots, som Sea­hawks dog tab­te. Han har væ­ret en nøg­le­fi gur for hol­det, og der­for var det me­get af­gø­ren­de for Sea­hawks at få for­læn­get kon­trak­ten, men navn­lig grund­løn­nen - de så­kald­te

- var et svært for­hand­lings­em­ne. Her blev par­ter­ne dog eni­ge om 60 mil­li­o­ner dol­lars ( godt 400 mil­li­o­ner kr.). Re­sten er bonus­ser. De 21,9 mio. dol­lars om året pla­ce­rer ham fo­re­lø­big på en an­den­plads på løn- rang­li­sten eft er Aa­ron Rod­gers fra Gre­en Bay Pa­ck­ers, som får 22,0 mio. dol­lars om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.