2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cel­tic brug­te man­ge kræft er på at ned­kæm­pe Qa­ra­bag fra Aserbajdsjan i midt­u­gens CL- kva­li­fi ka­tion, men sej­ren blev kun på 1- 0, så hol­det kom­mer på en hård op­ga­ve i re­tur­kam­pen næ­ste uge. Hol­det er astro­no­misk store fa­vo­rit­ter til at vin­de det skot­ske mester­skab, så man man med ret­te spa­re spil­le­re i sæ­son­pre­mi­e­ren mod Ross Co­un­ty , som har ta­get po­int fra Cel­tic de sid­ste to gan­ge, hol­det har gæ­stet Park­he­ad. Nok har man skift et godt ud i spil­ler­trup­pen i som­mer­pau­sen, men spil­vær­di­en på få mål i op­gø­ret ser gla­s­klar ud.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.