Når man in­ve­ste­rer

BT - - KORT NYT -

i klas­si­ke­re el­ler kva­li­tets­pro­duk­ter, kø­ber man en sik­ker­hed i, at de op­pe­bæ­rer en vær­di he­le li­vet. Og dét er den di­a­me­tra­le mod­sæt­ning til ’ køb og smid væk’- kul­tu­ren

For­bru­ger­eks­pert An­ne Glad til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.