Claus Pil­gaard

BT - - INTERVIEW -

• Født 30. marts 1965. • Gift med san­ger Jet­te Torp. Sam­men har par­ret fi­re børn og bor i Aar­hus. • Er ud­dan­net på Det Jy­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um. Har væ­ret ka­pel­me­ster på bl. a. Es­b­jerg-, Kol­ding-, Hjør­ring-, Aar­hus- og Born­hol­mer­revy­en. • Op­træ­der jævn­ligt med sin hu­stru. • Har si­den sin før­ste chi­li- vi­deo i 2013 la­vet chi­lis­mag­nin­ger med blandt an­det Hel­la Joof, Pre­ben Kri­sten­sen, Al­lan Si­mon­sen, Bub­ber, Sø­ren Øster­gaard og Ras­mus Tant­holdt. • Modt­og ved Zulu Awards 2014 pri­sen ’ Det vi al­le sam­men grin­te af’ for sin vi­deo med Bub­ber. Modt­og og­så ’ Mad+ Me­di­er- pri­sen’ i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.