Me­ditér dig til god søvn

BT - - KLUMME -

• Har du svært ved at fal­de i søvn, så lav føl­gen­de me­di­ta­tion: • Tænk på den dag du net­op er ved at si­ge god­nat til. Men gør det i bag­læns ræk­ke­føl­ge. • Be­gynd med at tæn­ke på det, du fo­re­tog dig, li­ge in­den du lag­de dig i sen­gen. • Her­ef­ter tæn­ker du bag­læns, på he­le din dag, uden at for­dy­be dig i de­tal­jer. Tænk på da­gen lidt over­fla­disk uden at spe­ku­le­re over hæn­del­ser­ne. Lad dem blot pas­se­re. • Den sid­ste tan­ke vil væ­re, at du våg­ne­de i mor­ges. • Øvel­sen vir­ker be­ro­li­gen­de og får dig til at fal­de hur­ti­ge­re i søvn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.