Træk vej­ret – så­dan

BT - - KLUMME -

• Træk vej­ret gen­nem næ­sen, da luf­ten he­r­i­gen­nem fug­tes, var­mes og ren­ses. Det er des­u­den mest be­ro­li­gen­de for krop og ner­ve­sy­stem at træk­ke vej­ret gen­nem næ­sen. • Læg dig på ryg­gen med en hånd på din ma­ve. Mærk ef­ter at det er ma­ven, der først kom­mer op, når du træk­ker vej­ret ind. Træk vej­ret ind, mens du tæl­ler til fem, hold vej­ret på fem og pust ud på seks el­ler syv. Før du igen træk­ker vej­ret ind, skal du hol­de en pau­se, hvor du tæl­ler til fem. Gen­tag 20 gan­ge ger­ne tre gan­ge om da­gen. Det ta­ger tid at æn­dre en va­ne, så hav tå­l­mo­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.