Lyste­ra­pi

BT - - KLUMME -

En ma­ski­ne med et cir­ka fem cen­ti­me­ter bredt ho­ved sæt­tes ned over de hår, man vil fjer­ne. Der ly­der et smæld, og ma­ski­nen flyt­tes et par mil­li­me­ter.

Je­ant­te Ewers: » Me­to­den er for smer­te­fri for nog­le, mens an­dre mær­ker smer­te. Det er vær­st på de mest føl­som­me om­rå­der f. eks. un­der ar­me­ne el­ler i biki­ni­om­rå­det. I øv­rigt gæl­der sam­me reg­ler som for la­ser­be­hand­ling: In­gen fjer­nel­se af hår med rod in­den be­hand­lin­gen og in­gen sol i en læn­ge­re pe­ri­o­de før og ef­ter. «

We­e­kend - 01.08.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.