Ma­ski­ne

BT - - KLUMME -

Der fin­des fle­re ma­ski­ner, som kan fjer­ne hår.

Je­ant­te Ewers: » En al­min­de­lig bar­ber­ma­ski­ne skæ­rer hå­re­ne af ved over­fla­den. Det gi­ver et glat re­sul­tat – dog ik­ke så glat som en skra­ber, da ma­ski­nen ik­ke kan kom­me tæt nok på hu­den, og du skal gø­re det of­te for at hol­de hu­den fri for hår. Du kan og­så væl­ge en epi­la­tor, som hi­ver hå­re­ne ud med rod. Kan du hol­de smer­ten ud, er det en bil­lig og ef­fek­tiv form for hår­fjer­ning, men de fle­ste af mi­ne kun­der bru­ger den kun på un­der­be­ne­ne og la­der mig ta­ge hå­re­ne de an­dre ste­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.