Voks

BT - - KLUMME -

Voks var­mes op til 60 gra­der, smø­res på med en spa­tel og hi­ves af i et snup­tag. Me­to­den bru­ges de mest føl­som­me ste­der som biki­ni­linje, bra­zil, over­læ­be og ha­ge. En an­den me­to­de er strips, som lig­ner et stort pla­ster, og kan bru­ges al­le an­dre ste­der på krop­pen.

Je­ant­te Ewers: » For­de­len med voks er, at al­le hår kom­mer ud. Og­så de helt fi­ne, tyn­de hår. Ulem­pen er, at man – som ved an­dre me­to­der – kan få ind­gro­e­de hår. Jeg anbefaler der­for al­tid, at man pe­e­ler hu­den. Det gi­ver over­ord­net et bed­re re­sul­tat. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.