Nå­le

BT - - KLUMME -

Epi­le­ring hed­der det, når man stik­ker en tynd nål i hver en­kelt hår­sæk og sæt­ter en smu­le strøm til.

Je­ant­te Ewers: » De fle­ste ste­der er man gå­et væk fra den me­to­de, for­di den bå­de er smer­te­fuld, og kun gi­ver et sløjt re­sul­tat. Det er nem­lig svært at fjer­ne al­le hår, og man­ge af dem kom­mer igen. Man skal ha­ve man­ge be­hand­lin­ger, før hå­re­ne er væk. Jeg tror ik­ke, ret man­ge bru­ger den me­to­de me­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.