Voks

BT - - KLUMME -

Du kan kø­be din egen hjem­me­voks i f. eks. Ma­tas. Nog­le ty­per skal var­mes i mi­kro­ov­nen.

Je­ant­te Ewers: » Jeg har hørt fra folk, at det ik­ke er så ef­fek­tivt, og at man­ge af hå­re­ne bli­ver sid­den­de. Jeg tror, det skyl­des, at kva­li­te­ten af vok­sen ik­ke er den sam­me som på kli­nik­ker­ne. Der­u­d­over skal man ha­ve hån­dela­get for at få al­le hå­re­ne med. Til gen­gæld er det no­get bil­li­ge­re, end hvis du skal vok­ses på kli­nik. Er du god til det, kan du få et til­sva­ren­de re­sul­tat. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.