Tråd

BT - - KLUMME -

Thre­at­ing er en me­to­de, som især bru­ges i syd­li­ge lan­de som for ek­sem­pel Tyr­ki­et.

Je­ant­te Ewers: » For dem, der kan det, er det en ef­fek­tiv me­to­de. Per­son­ligt har jeg in­gen er­fa­ring med det, men jeg ved, at det fjer­ner he­le hå­ret med rod. Ulem­pen er, at de helt små, fi­ne hår ik­ke al­tid kom­mer med. Det be­ty­der, at re­sul­ta­tet ik­ke hol­der helt så læn­ge som med voks. Til gen­gæld er det bil­ligt. Du skal ik­ke bru­ge an­det end en rul­le sy­t­råd. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.