Skra­ber

BT - - KLUMME -

Al­le ken­der skra­be­ren.

Je­ant­te Ewers: » Skra­be­ren er den nem­me­ste at bru­ge og of­te og­så det bil­lig­ste pro­dukt på mar­ke­det. Desvær­re skæ­rer den hå­ret af ved over­fla­den, så ro­den bli­ver sid­den­de, og hå­re­ne vok­ser der­for ret hur­tigt ud igen. Der kan kom­me skæg­pe­st, hvis man ik­ke pas­ser på hu­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.