Sus­an­ne Lassen

BT - - KLUMME -

• 51 år. • Selv­stæn­dig jour­na­list og kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver. • Bor i Eskil­strup på Fal­ster sam­men med si­ne to kat­te. • Har væ­ret selv­stæn­dig i 10 år, før det var hun jour­na­list på en avis og kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Ba­nedan­mark. • Ar­bej­der i dag som fre­elan­ce- jour­na­list og – kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent. • Har spe­ci­a­le i land­brug og fø­de­va­rer.

We­e­kend - 01.08.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.