Mod al­le odds

BT - - BOG- FIX -

’ På trods – fra ord­blind til mil­li­o­nær’ er tit­len på Karsten Hø­jers selv­bi­o­gra­fi. Hvad stil­ler en ung mand op, når hans am­bi­tio­ner er stør­re end om­gi­vel­ser­nes for­vent­nin­ger til hans ev­ner? Han blev kaldt dum i sko­len, men næg­te­de at la­de sig be­græn­se, blev ud­dan­net elek­tro­tek­ni­ker og op­byg­ge­de en it- virk­som­hed, som han solg­te for mil­li­o­ner. Sies­ta, 240 si­der, 199 kr.

We­e­kend - 01.08.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.