For tø­ser

BT - - BOG- FIX -

Det hand­ler om at væ­re en ung pi­ge i Kat­hri­ne Mem­borgs ’ Test dig selv. Dren­ge, ve­nin­der, kæ­re­ster, selv­til­lid og sjov’. Som tit­len an­ty­der, kom­mer bo­gen rundt om alt det, der op­ta­ger må­l­grup­pen al­ler­mest. For­la­get lover den per­fek­te tø­se­bog fra en for­fat­ter, der bå­de har væ­ret che­fre­dak­tør på Vi un­ge og re­dak­tør på Top­mo­del. Pe­op­le ´ s Press, 144 si­der, 149,95 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.