Kø­de­ts lyst

BT - - BOG- FIX -

Sex er kom­met for at bli­ve og er em­net for bo­gen ’ Sex’, som Ditte Trol­le, se­xo­log ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, har skre­vet til bog­se­ri­en ’ Tæn­ke­pau­ser’. Hvor­for bli­ver vi gang på gang lok­ket væk fra dy­dens smal­le sti, spør­ges der. Og ved vi over­ho­ve­det, hvor­for vi hop­per i ka­nen med den ene frem for med den an­den? De 62 si­der om sex ko­ster 29,95 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.