’’

BT - - NYHEDER - Ole Kibs­gaard, mu­si­ker

Jeg sy­nes, det er lidt pa­te­tisk, at mi­dal­dren­de mænd skal rej­se til Afri­ka og med al­le mu­li­ge hjæl­pe­mid­ler skal ud og sky­de en lø­ve

Den kend­te Shu- bi- du­amu­si­ker, pro­du­cer og tv­per­son­lig­hed Ole Kibs­gaard gi­ver hel­ler ik­ke me­get for ame­ri­ka­ne­rens hand­ling.

» Det er usym­pa­tisk det, som man­den har gjort, « si­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.