Over­fal­det med kniv og bat på Ama­ger

BT - - NYHEDER -

En 35- årig mand blev fre­dag af­ten over­fal­det ved en kiosk på Ama­ger, hvor en min­dre grup­pe gik til an­greb med kniv og ba­se­bal­l­bat. Over­fal­det ske­te kort ef­ter klok­ken 22, da den foru­ret­te­de an­kom til en kiosk på hjør­net af Holm­blads­ga­de og Ly­bæks­ga­de.

Iføl­ge Ken­neth Jen­sen, ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti, kom den 35- åri­ge i klam­me­ri med fi­re til seks per­so­ner. Foru­ret­te­de blev stuk­ket tre gan­ge i lå­ret med en kniv - to af stik­ke­ne er dybe, mens det sid­ste er over­fla­disk.

» Og så får han et slag i bag­ho­ve­det af, hvad vi an­ta­ger er et ba­se­bal­l­bat. Vi har i hvert fald fun­det så­dan et på ste­det, « si­ger Ken­neth Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.