71- årig over­fal­det i Aar­hus

BT - - NYHEDER -

Det ud­vik­le­de sig vold­somt ved Clau­sens Fi­ske­han­del i Aar­hus, da en 71- årig mand fre­dag hav­de par­ke­ret sin bil i en gy­de bag fi­ske­hand­le­ren. Han bad en 31- årig mand, der stod i vej­en, flyt­te sig. Uden held. Da den 71- åri­ge åb­ne­de dø­ren, fik han iføl­ge Østjyl­lands Po­li­ti mindst tre knyt­næ­ve­slag i an­sig­tet. Of­ret fik flæk­ket ven­stre øjen­bryn og sin un­der­læ­be.

To per­so­ner kom den 71- åri­ge til und­sæt­ning og fik til­ba­ge­holdt den 31- åri­ge, der dog kort tid ef­ter flyg­te­de fra ste­det. Po­li­ti­et kun­ne dog an­hol­de man­den se­ne­re på da­gen, og han blev i går va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.