En­trum

BT - - NYHEDER -

Do­mer­ne el­ler eta­ge­p­lat­for­me­ne, hvor lyt­teud­sty­ret var an­bragt, blev i før­ste om­gang byg­get på et min­dre tårn ved fyrtår­net.

Det ny­byg­ge­de tårn var for lil­le, og man måt­te der­for an­brin­ge fle­re do­mer på det gam­le fyrtårn. Selv lin­se­ap­pa­ra­tet på fy­ret blev løf­tet af og hen­stil­let til se­ne­re gen­mon­te­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.