Kvæ­ler­slan­ge kvæ­ler ik­ke

BT - - NYHEDER -

En ’ kvæ­ler­slan­ge’ hed­der vel så­dan, for­di den kvæ­ler sit byt­te, skul­le man tro. Men kon­ge­bo­a­en, der er en kvæ­ler­slan­ge, kvæ­ler i vir­ke­lig­he­den ik­ke sit byt­te, for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re fra blandt an­det Di­ck­in­son Col­le­ge i Penn­sylva­nia. Der­i­mod ta­ger slan­gen ba­re et så fast greb i sit byt­te­dyr, at det stop­per blod­for­sy­nin­gen til krop­pens vig­ti­ge or- ga­ner, hvil­ket hur­tigt fø­rer til øde­læg­gel­se af væ­vet i ilt- afh æn­gi­ge or­ga­ner som hjer­nen, hjer­tet og le­ve­ren. Den­ne me­to­de er me­re præ­cis og eff ek­tiv end kvæl­ning, me­ner for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.