VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Ki­ne­si­ske for­ske­re har trans­plan­te­ret ho­ve­d­et fra en le­ven­de mus over på krop­pen af en an­den le­ven­de mus. De to mus kun­ne ef­ter­føl­gen­de over­le­ve i op til et døgn, for­tæl­ler for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.