Fal­ske erin­drin­ger******

BT - - TV - ACTIONT­HRIL­LER 18: 45 17: 00 22: 40 00: 15- 05: 20 10: 50 07: 20 15: 00 09: 00 13: 20 21: 00

Doug­las Qu­aid le­ver et til­sy­ne­la­den­de til­freds­stil­len­de liv med et fast job og en dej­lig ko­ne, men al­li­ge­vel fø­les det he­le lidt tri­vi­elt, og han sav­ner no­get spæn­ding ved til­væ­rel­sen. Han drøm­mer om at op­gi­ve det ke­de­li­ge fa­briksjob og bli­ve hem­me­lig agent. Der­for op­sø­ger han fi rma­et Re­kall, der til­by­der si­ne kun­der at im­plan­te­re fal­ske erin­drin­ger om det liv, de ger­ne vil­le ha­ve haft . Men un­der be­hand­lin­gen går no­get galt, og plud­se­lig står Doug­las i et bag­hold be­skyldt for at væ­re spion. Han må der­for ta­ge fl ug­ten fra po­li­ti­et og ved nu ik­ke læn­ge­re, hvem der er ven, og hvem der er fj en­de. He­le hans ver­den ram­ler ned om ører­ne på ham, og selv hans egen ko­ne jag­ter ham sam­men med en fl ok agen­ter, der al­le vil ha­ve ham eli­mi­ne­ret. Men hvad er drøm, og hvad er vir­ke­lig­hed? ” To­tal Recall” blev før­ste gang ind­spil­let i 1990, hvor Ar­nold Schwarze­neg­ger spil­le­de ho­ved­rol­len som Doug­las Qu­aid, og den­gang fi k fi lmen to Oscars. I den nye ver­sion

Med­vir­ken­de: fra 2012 er det den ir­ske Hol­lywood- stjerne Co­lin Far­rell, der har rol­len som den for­fulg­te Doug­las Qu­aid. ( TV 2)

( T) Te­xas Car­ni­val. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) Cat­low – den le­en­de ban­dit. Ame­ri­kansk western fra 1971. ( T) Mød mig i St. Lou­is. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1944. ( T) Hor­se­men of the Apo­ca­lyp­se. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. Spørg ba­re pi­ger­ne. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1959. Cab­le Hogue – Præ­ri­ens tørsti­ge mand. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1970. ( T) Ivan­hoe. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1952.

( T) De kom lø­ben­de. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. ( T) Te­le­fon. Ame­ri­kansk agent­film fra 1977. ( T) Hans sid­ste job. Ame­ri­kansk krimi fra 1971.

Nat- tv.

Doug­las ( Co­lin Far­rell) op­sø­ger fi rma­et Re­kall, der til­by­der si­ne kun­der at im­plan­te­re fal­ske erin­drin­ger om det liv, de ger­ne vil­le ha­ve haft . Un­der be­hand­lin­gen går no­get imid­ler­tid galt! Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.