FÆR­RE AN­MEL­DEL­SER AF VOLD

BT - - SØNDAG -

Dan­sker­ne an­mel­der fær­re volds­for­bry­del­ser.

Det vi­ser en ny rap­port fra Justits­mi­ni­ste­ri­ets Forsk­nings­kon­tor. Af rap­por­ten frem­går det, at det sam­le­de an­tal an­meld­te af vold­for­bry­del­ser mod pri­vat­per­so­ner i 2013 var på 9.404, hvil­ket er det la­ve­ste an­tal i de 13 år, som rap­por­ten dæk­ker. I 2007 var an­tal­let af an­meld­te volds­for­bry­del­ser op­pe på 11.635. Især i de se­ne­ste to år er an­tal­let af an­mel­del­ser fal­det me­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.