OF­FER OG GER­NINGS­MAND HAR SAM­ME PRO­FIL

BT - - SØNDAG -

Den ty pi­ske ger­nings­per­son er en ung mand. I knap ni ud af ti vold­stil­fæl­de er udø­ve­ren en mand . I knap to ud af tre vold­stil­fæl­de er ger­nings­per­so­nen un­der 25 år. Ge­ne­relt er un­ge me­re ud­sat­te for vold end æl­dre – men vol­den blandt un­ge fal­der, mens ni­veau­et for æl­dre er ufor­an­dret. Un­ge mænd mel­lem 16 og 24 år er hyp­pigst ud­sat for vold, og 63 pct. af of­re­ne for vold er mænd. Un­ge mænd er alt­så bå­de over­re­præ­sen­te­re­de som of­re og ger­nings­per­so­ner.

Kil­de: Off er­un­der­sø­gel­sen 2013, Ud­gi­vet af bl. a. Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd, novem­ber 2014

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.