G til pa­ra­dis

BT - - REJSER -

1. Det er med at få sig en plads ved dø­ren, der er før­ste­par­ket til land­ska­bet. 2. Selv om den­ne del af ru­ten er po­pu­lær blandt turi­ster, er der og­så man­ge lo­ka­le med. 3. I plan­ta­ger­ne kan man se tepluk­ker­ne sli­de i det. Jer­n­ba­nen blev i sin tid byg­get til at frag­te te­en ned til ky­sten. 4. Na­nu Oya er en søv­nig lil­le by, der kun kom­mer til li­ve, når to­get rul­ler ind ved sta­tio­nen. Fo­to: So­le Bug­ge Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.