Beck­en­bau­ers søn er død

Franz Beck­en­bau­ers 46- åri­ge søn, Step­han, er gå­et bort eft to års syg­dom

BT - - SPORTEN - Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ bt. dk

En tragedie har ramt Tys­klands stør­ste fod­bold­navn gen­nem ti­der­ne, Franz Beck­en­bau­er.

I går for­mid­dag måt­te han ta­ge af­sked med sin søn Step­han, der er so­vet ind eft er læn­ge­re tids syg­dom – kun 46 år gam­mel.

Det be­kræft er Franz Beck­en­bau­er og hjer­te­klub­ben Bay­ern Mün­chen i en fæl­les pres­se­med­del­el­se.

Step­han Beck­en­bau­er var igen­nem to år ramt af en hjer­nes­vulst.

Han var den ene­ste af den ty­ske ’ kej­sers’ i alt fem børn, der fulg­te i sin fars fod­spor og blev pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

Kar­ri­e­ren var dog knap så glo­vær­dig. Godt nok be­gynd­te Step­han Beck­en­bau­er i Bay­ern Mün­chen på sam­me plads som sin far, den spil­len­de li­be­ro. Men ev­ner­ne rak­te ik­ke til første­holdskam­pe. Han skift ede der­for til lo­kal­ri­va­ler­ne 1860 Mün­chen. I 1990 var han til prø­ve­træ­ning i den ser­bi­ske stor­klub Rø­de Stjerne Beo­grad, men fi k ik­ke kon­trakt.

I ste­det ryk­ke­de han to år se­ne­re til 1. FC Sa­ar­brück­en.

» Kort før sæ­son­start har vi mod­ta­get en sør­ge­lig nyhed. Vo­res tid­li­ge­re spil­ler Step­han Beck­en­bau­er er eft er læn­ge­re tids syg­dom død kun 46 år gam­mel. Vo­res tan­ker er hos hans fa­mi­lie og ven­ner, « skrev FC Sa­ar­brück­en i går for­mid­dag på sin Twit­ter-pro­fi l.

Knæska­de stop­pe­de kar­ri­e­ren

Step­han Beck­en­bau­er slut­te­de fra 1994- 1997 kar­ri­e­ren på Bay­ern Mün­chens an­det­hold, hvor en al­vor­lig knæska­de sat­te en stop­per for hans ak­ti­ve kar­ri­e­re i en al­der af ba­re 29 år.

Han blev eft er­føl­gen­de an­sat som ungdomstræner i Bay­ern Mün­chen. Til sin død fun­ge­re­de han og­så som ta­lentspej­der.

’ Kej­se­rens’ søn eft er­la­der sig en ko­ne og tre søn­ner.

Fo­to: pi­c­tu­re al­li­an­ce / Tho­mas Walz

Franz Beck­en­bau­ers ( tv.) søn Step­han ( th.) dø­de i går ef­ter læn­ge­re tids syg­dom. Her ses han sam­men med sin ko­ne Ni­co­le, sin far og den ene af si­ne tre søn­ner, Elias.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.